Mountain/Stalagmite Form Study 2014


Mountain-Stalagmite-12-2-2014-web

graphite and pen on paper, 9 x 12”