Stalagmite/Mountain Prototype Study 2014


Stalagmite-Study-12-2-2014-web

pen on paper, 9 x 12”