Stalagmite/Mountain Prototype Study 2014


IMG_4915

pen on paper, 9 x 12”